Skip to content

Historia

1. Perustamiskokous:

Taivalkosken Reservinaliupseerien ensimmäinen alustava kokous pidettiin Taivalkosken kylässä keskuskansakoululla toukokuun 3 päivänä 1959 klo 16.00.Läsnä oli 11 reservinaliupseeria eri puolilta pitäjää.

-Kokouksen avauksen suoritti reservinvääpeli Toivo Nevala joka myöskin valittiin tämän perustamiskokouksen puheenjohtajaksi.Sihteeriksi valittiin reservinvääpeli Robert Makkonen.

-Todettiin että tämä kokous oli kutsuttu koolle ilmoittamalla siitä henkilökohtaisesti kullekkin res.aulle 10 päivää ennen kokousta ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

-Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin vääpeli Kalle Saloranta ja alikersantti Alfred Sirniö.

-Yksimielisesti päätettiin perustaa Taivalkoskelle,Taivalkosken Reservinaliupseeriyhdis-tys jonka kotipaikkana on Taivalkoski ja toimialueena Taivalkosken kunta.

-Hyväksyttiin yhdistykselle säännöt ,mallina Helsingin res.au.yhdistyksen säännöt kuitenkin niin,että muutetaan 16 pykälän 4 momentti näin kuuluvaksi:Johtokunta valitsee jokaiseen kylään jäsenkeräysasiamiehen vuodeksi kerrallaan joka kerää jäsenmaksut ja tilittää ne rahastonhoitajalle.

-Jäsenmaksu suurudeksi päätettiin mk. 150:- ja kirjaamismaksuksi mk 50:-

-Päätettiin liittyä Reservin au:n liitto ry:n jäseneksi.

-Johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Vääpeli Toivo Nevala,jäseniksi vääpeli Kalle Saloranta,ker.Einari Vääräniemi,kers.Väinö Kyllönen,kers.Yrjö Jakkila ja yliker.Nestori Jäminki.Varajäseniksi alik. Matti Hapuoja,alik.Jussi Haapala ja alik.Niilo Päätalo.

-Tilintarkastajiksi valittiin johtaja Jussi Tirkkonen ja piirityönjohtaja Arvo Taivalkoski sekä varalle ekonomi Lauri Lamminmäki ja työnjohtaja Olli Nuortio.

-Toivo Nevala valittiin myös yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi samassa kokouksessa.